English  Deutsch
G → E   E → G ä ö ü ß
2 Results:

Listen herausgebrachtAdjective  Inflection
Listen herausbringenVerb, brachte heraus, herausgebracht. Auxiliary: haben  Inflection

4 Translations:

  German    English  
  
herausbringen  
  to
bring
out
  
  
herausbringend  
  bringing
out
  
  
herausgebracht  
  brought
out
  
  
keinen
Ton
herausbringen  
  to
be
tongue-tied