English  Deutsch
G → E   E → G ä ö ü ß
4 Results:

Listen firmAdjective  Inflection
Listen firmAdverb  Inflection
Listen firmNoun, Plural: firms  Inflection
Listen firmVerb, firmed, firming.  Inflection

47 Translations:

  English    German  
  
firm  
  Firma
  
  Betrieb
  
  dezidiert
  
  fest
  
  hart
  
  standhaft
  
  
firmed  
  gesichert
  
  
firmer  
  fester
  
  
firmest  
  am
festesten
  
  am
standhaftesten
  
  
firms  
  Firmen
  
  Betriebe
  
  
...
will
be
carried
out
at
the
firm's
expense  
  ...
geht
auf
Kulanz
  
  
accounting
firm  
  Wirtschaftsprüfungs-
und
Steuerberatungsfirma
  
  
architectural
firm  
  Architektengruppe
  
  
audit
firm  
  Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
  
  
car
hire
firm  
  Autoverleih
  
  Autovermietung
  
  
closure
of
a
firm  
  Betriebsstilllegung
  
  Betreibsschließung
  
  
construction
firm  
  Baufirma
  
  Bauunternehmung
  
  
demolition
firm  
  Abbruchfirma
  
  Abbruchunternehmen
  
  
firm
accepting
the
order  
  Auftragnehmer
  
  
firm
of
architects  
  Architektenbüro
  
  
firm
of
solicitors  
  Sozietät
  
  
firm
owner  
  Firmeninhaber
  
  
firm
owners  
  Firmeninhaber
  
  
firm
yield  
  Mindestergiebigkeit
  
  
firm's
party  
  Betriebsfest
  
  Betriebsfeier
  
  
haulage
contracting
firm  
  Fuhrunternehmen
  
  
haulage
firm  
  Transportunternehmen
  
  
industrial
firm  
  Industriebetrieb
  
  Industrieunternehmen
  
  
law
firm  
  Anwaltskanzlei
  
  
liason
officer
of
a
firm  
  Firmensprecher
  
  Firmensprecherin
  
  
parent
firm  
  Stammhaus
  
  
rival
firm  
  Konkurrenzgeschäft
  
  
standing
firm  
  feststehend
  
  
stood
firm  
  festgestanden
  
  
to
leave
a
firm  
  aus
einer
Firma
scheiden
  
  
to
offer
firm  
  fest
anbieten
  
  
to
stand
firm  
  feststehen
  
  
to
work
with
a
firm  
  bei
einer
Firma
arbeiten