English  Deutsch
G → E   E → G ä ö ü ß
2 Results:

Listen ausklammerndAdjective  Inflection
Listen ausklammernVerb, klammerte aus, ausgeklammert. Auxiliary: haben  Inflection

7 Translations:

  German    English  
  
ausgeklammert  
  eliminated
  
  factored
out
  
  
ausklammern  
  to
factor
out
  
  to
exclude
  
  to
eliminate
  
  
ausklammernd  
  factoring
out
  
  eliminating