English  Deutsch
G → E   E → G ä ö ü ß
2 Results:

Listen herausspringendAdjective  Inflection
Listen herausspringenVerb, sprang heraus, herausgesprungen. Auxiliary: haben  Inflection

3 Translations:

  German    English  
  
herausgesprungen  
  jumped
out
  
  
herausspringen  
  to
jump
out
  
  
herausspringend  
  jumping
out